İşlemler Menüsü

Yayın Tarihi Uyarı
 25/01/2019 - 31/12/2019  Değerli Müşterilerimiz; TÜBİTAK BUTAL, süreçlerinin iyileştirilmesi, verimliliğinin arttırılması ve müşterilerine daha hızlı hizmet sunabilmek hedefiyle yürütmekte olduğu Dijital Laboratuvar Dönüşüm Çalışmaları kapsamında; ilk hedef olarak test/analiz raporlarını e-imzalı sunmaya başlamıştır. Diğer bir çalışma da ise, müşterilerle iletişim kanallarını çeşitlendirmek ve daha etkin bir iletişim kurmak düşüncesiyle, müşterilerin on-line olarak başvuru yapabileceği, başvurularının mevcut durumunu izleyebileceği bir ara yüzün hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,